Đặt phòng trước

1. Hình thức thuê

2. Vui lòng chọn loại phòng

Phòng Tiêu Chuẩn

Giá tham khảo
Giá giờ đầu
100,000
Giá giờ tiếp theo
50,000
Giá qua đêm
250,000
Giá ngày đêm
440,000

Phòng Superior

Giá tham khảo
Giá giờ đầu
150,000
Giá giờ tiếp theo
50,000
Giá qua đêm
300,000
Giá ngày đêm
530,000

Phòng Deluxe

Giảm giá 15%
Giá giờ đầu
100,000 85,000
Giá giờ tiếp theo
50,000 43,000
Giá qua đêm
300,000 255,000
Giá ngày đêm
580,000 493,000

3. Ngày / Giờ nhận phòng

4. Thông tin người đặt