Đặt phòng trước

1. Hình thức thuê

2. Vui lòng chọn loại phòng

Phòng Superior Giường Đôi

Giảm giá 15%
Giá giờ đầu
100,000 85,000
Giá giờ tiếp theo
30,000 26,000
Giá qua đêm
513,000 436,000

Phòng Gia đình

Giảm giá 15%
Giá giờ đầu
100,000 85,000
Giá giờ tiếp theo
50,000 43,000
Giá qua đêm
869,000 739,000

3. Ngày / Giờ nhận phòng

4. Thông tin người đặt