Đặt phòng trước

1. Hình thức thuê

2. Vui lòng chọn loại phòng

Cabin 3 người

Giá tham khảo
Giá qua đêm
700,000

Cabin 4 người

Giá tham khảo
Giá qua đêm
1,000,000

Cabin Đôi

Giá tham khảo
Giá qua đêm
500,000

3. Ngày / Giờ nhận phòng

4. Thông tin người đặt