Đặt phòng trước

1. Hình thức thuê

2. Vui lòng chọn loại phòng

Phòng Tiêu chuẩn 2 Giường đơn nhìn ra Núi

Giảm giá 20%
Giá ngày đêm
290,000 232,000

Phòng Tiêu chuẩn cho 3 người Nhìn ra Quang cảnh Núi non

Giảm giá 20%
Giá ngày đêm
402,000 322,000

Phòng Superior Giường Đôi Nhìn ra Biển

Giảm giá 20%
Giá ngày đêm
536,000 429,000

Phòng Tiêu chuẩn cho 3 người nhìn ra Biển

Giảm giá 20%
Giá ngày đêm
536,000 429,000

Phòng Tiêu chuẩn Giường Đôi Nhìn ra Biển

Giảm giá 20%
Giá ngày đêm
335,000 268,000

3. Ngày / Giờ nhận phòng

4. Thông tin người đặt